Valtioneuvoston asetus TEM/2020/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain voimaantulosta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, p. +358 295 047 062

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (403/2020). Laissa säädetään eduskunnan edellyttämällä tavalla majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) väliaikaisessa 3 a §:ssä säädettyjen rajoitusten kohtuullisesta kompensoinnista ja vaikutuksia lieventävistä toimenpiteistä. Lain voimaantulo edellyttää, että Euroopan komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät valtiontuet. Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen valtiontuki-ilmoituksen hyvityksen osalta 28 päivänä toukokuuta 2020 ja uudelleentyöllistämisen tuen osalta 24 päivänä huhtikuuta 2020. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain voimaantulosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen