Määrärahan jako TEM/2020/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.3.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2020 myöntämisvaltuuden alueellinen jako momentin 32.30.42 mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sirpa Hautala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063684
Asia
Valtion vuoden 2020 talousarvion momentilla 32.30.42 on käytettävissä 4 000 000 euron myöntämisvaltuus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisiin avustuksiin. Momentin selvitysosan mukaan myöntämisvaltuus käytetään hallitusohjelman mukaisesti käynnistettävän alueellisen pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin. Ohjelma kohdistuu erityisesti kasvun alkuvaiheessa olevien pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen, tavoitteena vientivetoinen kasvu. Päätöksellä jaetaan vuoden 2020 talousarvion momentin 32.30.42 mukaisesta valtuudesta 2 200 000 euroa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle) ja 1 800 000 euroa Keski-Suomen ELY-keskukselle.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen momentin 32.30.42 vuoden 2020 myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta käytettäväksi momentin mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vastaa talousarvion momentin 32.30.42 suunniteltua käyttöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen