Määrärahan jako TEM/2020/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan alueellinen jako maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen sekä siltasopimusten toimeenpanoon

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Hanna-Maria Urjankangas, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295063739
Asia
Päätöksellä jaettaisiin valtion vuoden 2020 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v) määrärahaa 6 500 000 euroa maakuntien liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisina aluekehittämisviranomaisina, käytettäväksi maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen sekä siltasopimusten toimeenpanoon.
Esitys
Valtioneuvosto päättää alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen –määrärahan alueellisesta jaosta maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen sekä siltasopimusten toimeenpanoon.
Vaikutukset
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman mukaista sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä. Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Siltasopimusten toimeenpanoon tarkoitettu määräraha kohdistetaan siltasopimusten mukaisiin toimenpiteisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen