Hallituksen asettaminen TEM/2020/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen asettaminen toimikaudeksi 1.7.2020 - 30.6.2023

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Henri Backman, p. +358 295 063 581

Asia

KOKOONPANO: Puheenjohtaja: ylijohtaja Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: DI Sirpa Ojala Jäsenet: ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi, puolustusministeriö ylijohtaja Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, Destia Group Oyj johtaja Pasi Pohjola, sosiaali- ja terveysministeriö ylijohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj toimitusjohtaja Antti Viitanen, Novartis Finland Oy ylijohtaja Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen toimikaudeksi 1.7.2020 - 30.6.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio