Valtioneuvoston asetus TEM/2020/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äijälä, p. +35 8295047216

Asia

Ehdotetulla asetusmuutoksella mahdollistettaisiin yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen enimmäismäärältään 800.000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena Suomen puitetukiohjelman mukaisesti myös silloin, kun kyse olisi perusmuotoisesta kehittämisavustuksesta, jota myönnettäisiin kehittämistoimenpiteisiin tai investointeihin. Voimassa olevan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla avustuksen myöntäminen väliaikaisena valtiontukena on mahdollista vain markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa myönnettävien avustusten osalta. Lisäksi ehdotetulla asetusmuutoksella mahdollistettaisiin kehittämisavustuksen myöntäminen puitetukiohjelman mukaisesti pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.10.2020. Asetuksen 5, 8 b, 11 ja 12 § ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset: Kehittämisavustukset myönnetään annetuissa talousarvioissa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa momentilta 32.30.42. Momentin myöntämisvaltuutta on lisätty vuoden 2020 I ja II lisätalousarvioissa yhteensä 400 miljoonaa koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettäviin avustuksiin. Lisäksi IV lisätalousarviossa momentille budjetoitiin osana talouden nopeaa elpymistä tukevia toimia 25 miljoonan euron valtuus käytettäväksi pk-yritysten kilpailukyvyn ja kasvun lisärahoitukseen ohjattavaksi investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Ehdotettu asetusmuutos ei kasvata yrityksen kehittämisavustuksiin budjetoidun määrärahan tarvetta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen