Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/153

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2020 vp; EV 159/2020 vp)

HE 205/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Jenni Tapio, p. +35 8295047089

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen