Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/153

« Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2020 vp; EV 159/2020 vp)

HE 205/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Jenni Tapio, Johtava asiantuntija p.+35 8295047089
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen