Ohjelmat TEM/2021/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman muuttaminen REACT-EU -lisärahoituksen käyttöönottamiseksi

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari, p. +35 8295047070

Asia

Päätöksellä muutettaisiin Suomen käynnissä olevaa rakennerahasto-ohjelmaa siten, että siihen lisättäisiin kaksi uutta toimintalinjaa REACT-EU -lisärahoituksen käyttöönottamiseksi kevään 2021 aikana. Lisämäärärahoilla tuettaisiin pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjattaisiin myös T&K-toimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen. Samalla ohjelman rahoituskehyksen toimintalinjakohtaisiin kehyksiin tehtäisiin REACT-EU -lisämäärärahojen edellyttämät muutokset. REACT-EU -lisämäärärahojen sisältö sekä päivitetyt arviointikriteerit on hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 4.12.2020. EU-komission on myös hyväksyttävä ohjelmanmuutos. Esitetään, että työ- ja elinkeinoministeriö valtuutettaisiin viimeistelemään ohjelmanmuutos komission kanssa käytävien tarkentavien neuvottelujen perusteella.

Esitys

Valtioneuvosto päättää esittää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman muuttamista REACT EU -lisärahoituksen käyttöönottamiseksi ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön viimeistelemään ohjelmanmuutoksen EU-komission kanssa käytävien tarkentavien neuvottelujen perusteella (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: REACT-EU:n osalta on tärkeää saada rahoitus käyttöön nopeasti, jotta sillä kyetään ripeästi tukemaan pandemian rasittamien alueiden elpymistä, ja että varat tulevat täysimääräisesti hyödynnetyiksi. REACT-EU -valtuudet alueille jaettaisiin valtioneuvoston päätöksellä eduskunnan hyväksyttyä REACT-EU -rahoituksen sisältävän lisätalousarvion. REACT-EU:n rahoitus on tarkoitus jakaa ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille keväällä heti kun se on mahdollista. Asia tuotaisiin uuteen käsittelyyn, mikäli REACT-EU -rahoitusta ei hyväksyttäisi vuoden 2021 lisätalousarvioon.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen