Hyppää sisältöön
Media

REACT-EU-välineestä tukea koronapandemiasta kärsineille alueille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2021 14.02
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi 25. helmikuuta REACT-EU-rahoituksen sisällöt osaksi käynnissä olevaa Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaa. Alueille suunnattujen elpymisvarojen myöntäminen käynnistyy kevään 2021 aikana. Rahoituksella tuetaan erityisesti pk-yrityksiä digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

REACT-EU-välineellä (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. REACT-EU-rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, tutkimus- ja kehitystoimintaa, digitaalista osaamista sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämistä. 

–  REACT-EU:n rahoitus on tärkeä saada käyttöön nopeasti, jotta sillä kyetään ripeästi tukemaan koronapandemian rasittamien alueiden elpymistä, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

REACT-EU-välineen kautta käyttöön tulevat 295 miljoonaa euroa jakautuvat vuosille 2021–2023. Kokonaisuudesta noin 169 miljoonaa euroa on EU:lta tulevaa rahoitusta ja noin 126 miljoonaa euroa valtion vastinrahoitusta. 

Rahoitus käyttöön mahdollisimman pian

Rahoitusta myöntävät ELY-keskukset ja maakuntien liitot. Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt REACT-EU-rahoituksen sisältävän lisätalousarvion ja valtioneuvosto on päättänyt varojen alueellisesta jaosta.

Yritykset voivat hakea REACT-EU:hun liittyvää yrityksen kehittämisavustusta ELY-keskuksista. ELY-keskukset ottavat hakemuksia vastaan koko ajan. Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksesta löytyvät ELY-keskusten verkkosivuilta.

Myös muut toimijat, kuten elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, järjestöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt, voivat hakea REACT-EU-rahoitusta. Rahoitusta myöntävät sekä maakuntien liitot että ELY-keskukset alueellisesti. Hankehaut ovat jo avautuneet osassa maata ja hakuja avataan lisää maaliskuun aikana. Tietoa löytyy kootusti Rakennerahastot.fi-sivustolta.

REACT-EU-rahoituksen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa, seurannassa ja jatkotoimenpiteissä noudatetaan nykyisestä rakennerahasto-ohjelmasta tuttuja menettelyjä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä

Eurooppa-neuvosto linjasi heinäkuussa 2020 merkittävästä EU-rahoituksesta, EU:n elpymisvälineestä, koronapandemian vaikutuksiin vastaamiseksi. Elpymisväline (Next Generation EU) koostuu useasta eri EU:n rahoitusvälineestä ja ohjelmasta, joista REACT-EU on yksi. REACT-EU:n kautta jäsenmaat saavat lisärahoitusta käynnissä oleviin 2014–2020 ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmiin. 

Elpymisvälineen rahoituksesta suurin osa kohdistuu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen (Recovery and Resilience Facility, RRF), jonka kansallista ohjelmaa Suomessa parhaillaan valmistellaan. Elpymis- ja palautumistukivälineessä keskitytään laajempiin uudistuksiin ja investointeihin, kun taas REACT-EU:lla rahoitetaan alueellisia ja paikallisia nopeasti toteutettavia hankkeita.


Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, TEM p. 029 504 7213
neuvotteleva virkamies Tapani Kojonsaari, TEM, p. 029 504 7070
erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila, TEM, p. 029 504 7146 

 
Sivun alkuun