Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) TEM/2021/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.3.2021 16.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

A 3/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Liisa Huhtala, Hallitusneuvos p.+35 8295047062
Asia

Ravitsemisliikkeiden sisä- ja ulkotilat on pidettävä suljettuna asiakkailta alueilla, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Sulku on välttämätön kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin ravitsemisliikkeet suljettavaksi seuraavissa maakunnissa: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Keski-Suomi, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Ahvenanmaa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9.3.2021.

 

Ruotsinkielinen muistio (lisätty 9.3.2021)

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
Vaikutukset
Ravitsemisliikkeiden sulkemisella asiakkailta pyritään estämään covid-19-epidemian leviäminen ja turvaamaan sairaanhoitokapasiteetin riittävyys. Vaikutukset ravitsemisliikkeiden taloudelliseen tilanteeseen ovat merkittäviä. Hallituksen esitys rajoitusten kompensoinnista valmistellaan erikseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen