Valtioneuvoston asetus TEM/2021/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain voimaantulosta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äijälä, p. +35 8295047216

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021). Laissa säädetään yritystoiminnan kehittämiseksi myönnettävistä valtionavustuksista ja lain mukaisia avustusohjelmia käytetään Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021–2027 sekä kansallisesti rahoitettaviin avustuksiin. Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy Suomessa 1.11.2021. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain voimaantulosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen