Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/139

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta (HE 151/2021 vp; EV 168/2021 vp)

HE 151/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jyri Oksanen, p. +35 8295047123

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kaupparekisterilain muuttamisesta ja lain yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen