Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/153

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 150/2021 vp; EV 152/2021 vp)

HE 150/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen