Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen TEM/2021/196

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen uusiutuvan energian direktiivin 2009/28/EY 6 artiklan mukaisista tilastollisista siirroista tehdyn Suomen ja Belgian välisen sopimuksen muuttamiseen

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092
Asia
Elinkeinoministeri Mika Lintilälle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimusmuutos Suomen tasavallan hallituksen ja Belgian kuningaskunnan hallituksen väliseen 2.9.2021 tehtyyn sopimukseen uusiutuvan energian direktiivin mukaisista tilastollisista siirroista. Sopimusmuutoksella korotettaisiin sopimuksessa määritetyn option määrää 250 gigawattitunnista 285 gigawattituntiin sekä muutettaisiin option hyödyntämisen ilmoittamisen määräaikaa. Muilta osin sopimuksen ehdot säilyisivät ennallaan. Sopimusmuutos tulee voimaan allekirjoituksesta.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa elinkeinoministeri Mika Lintilän allekirjoittamaan sopimusmuutoksen Suomen tasavallan hallituksen ja Belgian kuningaskunnan hallituksen välillä 2.9.2021 tehtyyn sopimukseen uusiutuvan energian direktiivin mukaisista tilastollisista siirroista ja siten päättää, että Suomi sitoutuu mainittuun sopimusmuutokseen
Vaikutukset
TALOUDELLISET Sopimusmuutoksen myötä optiosta saatavat sopimustulot kasvaisivat 472 500,00 eurolla yhteensä 3 847 500,00 euroon. Sopimuksen kautta momentin 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot tuloarvio kasvaisi aiemmin maksetun 18 582 750,00 euron lisäksi 3 847 500,00 eurolla vuonna 2021. Näin ollen sopimustulot olisivat yhteensä 22 430 250,00 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen