Valtion avustusten myöntäminen TEM/2021/207

« Raha-asiainvaliokunta 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen EPV Energia Oy:lle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Pekka Grönlund, Teollisuusneuvos p.+35 8295064815
Asia
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntäisi EPV Energia Oy:lle Vaasaan suunniteltua uusiutuvan vedyn tuotanto-, varastointi- ja käyttöinvestointia varten vuoden 2021 talousarvion momentin 32.20.41 myöntövaltuudesta valtionavustusta 14,171 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Energiatuki 14,171 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, maksettaisiin momentin 32.20.41 määrärahasta hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2022-2024. Uusiutuvan vedyn tuotannon, varastoinnin ja käytön kokonaisinvestointi on noin 35,4 miljoonaa euroa. MUUT: Investoitava ratkaisu mahdollistaisi alhaisen sähkön kysynnän aikana uusiutuvan sähkön käyttämisen elektrolyysilaitoksessa vedyn tuotantoon ja sähkön kysynnän noustessa vedyn käyttämisen vetymoottorissa sähkön tuotantoon. Hanke katsotaan uuden teknologian hankkeeksi. Ratkaisussa yhdistetään uusiutuvan vedyn tuotanto, varastoiminen ja käyttäminen moottorivoimalaitoksessa, ja ratkaisu yhdistetään osaksi joustosähkömarkkinaa. Kokonaisuudella on kansainvälistä uutuusarvoa. Hakijan arvion mukaan CO2-päästöt vähenisivät hankkeen seurauksena noin 10 500 tonnia vuodessa. Laitoksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on hakijan arvion mukaan noin 100 henkilötyövuotta. Itse laitos työllistäisi noin 8 henkilöä. Hakijan mukaan investoinnissa demonstroitavalla ratkaisulla on merkittävä vaikutus vientimahdollisuuksiin
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta