Valtion avustusten myöntäminen TEM/2021/209

« Raha-asiainvaliokunta 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen P2X Solutions Oy:lle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Pekka Grönlund, Teollisuusneuvos p.+35 8295064815
Asia
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntäisi P2X Solutions Oy:lle Harjavaltaan suunniteltua uusiutuvan vedyn tuotannon ja metanoinnin investointia varten vuoden 2021 talousarvion momentin 32.20.41 myöntövaltuudesta valtionavustusta 25,76 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Energiatuki 25,76 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, maksettaisiin momentin 32.20.41 määrärahasta hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2022-2025. Uusiutuvan vedyn tuotannon ja metanoinnin kokonaisinvestointi on noin 72,5 miljoonaa euroa. MUUT: Investoitava ratkaisu mahdollistaisi uusiutuvan vedyn ja uusiutuvan metaanin tuottamisen teollisuus- ja liikennekäyttöön. Hanke katsotaan uuden teknologian hankkeeksi. Hankkeen uutuusarvo on uusiutuvan vedyn tuotanto teollisessa mittakaavassa liikenne- ja teollisuuskäyttöön sekä metanointilaitoksen yhdistäminen uusiutuvan vedyn tuotantoon. Hanke on onnistuessaan monistettavissa myös muihin kohteisiin. Hakijan arvion mukaan CO2-päästöt vähenisivät hankkeen seurauksena noin 39 500 tonnia vuodessa. Laitoksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on hakijan arvion mukaan noin 150 henkilötyövuotta. Itse laitos työllistäisi noin 20 henkilöä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta