Valtion avustusten myöntäminen TEM/2021/208

« Raha-asiainvaliokunta 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen Vantaan Energia Oy:lle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Pekka Grönlund, Teollisuusneuvos p.+35 8295064815
Asia
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntäisi Vantaan Energia Oy:lle Vantaalle suunniteltua suurta lämpöenergian kausivarastoinvestointia varten vuoden 2021 talousarvion momentin 32.20.41 myöntövaltuudesta valtionavustusta 19 033 080 euroa, kuitenkin enintään 22 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Energiatuki 19 033 080 euroa, kuitenkin enintään 22 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, maksettaisiin momentin 32.20.41 määrärahasta hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2022-2027. Kausivaraston kokonaisinvestointi on noin 108 834 880 euroa. MUUT: Investoinnin kohteena oleva lämmön kausivarasto mahdollistaisi kesäaikaan jätteen poltosta syntyvän ylijäämälämmön varastoinnin talveen, jolloin huipunkäyttöaikoina voidaan vähentää merkittävästi fossiilisen maakaasun käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Hanke katsotaan uuden teknologian hankkeeksi. Hankkeessa rakennettaisiin ensimmäistä kertaa lämmön kausivarastointiin suunniteltu suuren mittaluokan varasto. Kokonaisuudella on kansainvälistä uutuusarvoa. Hakijan arvion mukaan maakaasun käytöstä aiheutuvat CO2-päästöt vähenisivät hankkeen seurauksena noin 26 110 tonnia vuodessa. Välilliset vaikutukset huomioon ottaen, CO2-päästövähennysvaikutus on noin 65 000 tonnia vuodessa. Välilliset vaikutukset syntyvät muun muassa CHP-laitoksien lisääntyneen päästöttömän sähköntuotannon ja uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönottamisen myötä. Laitoksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on hakijan arvion mukaan noin 250 henkilötyövuotta. Itse laitos työllistäisi noin 3 henkilöä. Hakijan arvion mukaan vastaaville teknologisille ratkaisuille olisi kysyntää erityisesti Pohjoismaissa samankaltaisesta kallioperästä ja lämmitystarpeesta johtuen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta