Lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa TEM/2021/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Elenia Oy:lle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220
Asia

Elenia Oy:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Alajärven kaupungissa ja Perhon kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Alajärvi-Perho B).

Esitys
Valtioneuvosto myöntää lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan Elenia Oy:lle
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.