Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/146

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta (HE 158/2021 vp; EV 202/2021 vp)

HE 158/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen