Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM/2021/218

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2021 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista vuosina 2022-2024

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Tarja Virkkunen, Johtava asiantuntija p.+35 8295048252
Asia
Asetusehdotuksessa esitetään, että Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetaan asetus koskien vuosia 2022-2024. Nykyinen työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1391/2018) on voimassa 31.12.2021 saakka. Nykyiseen maksuasetukseen verrattuna suoritehintoja ehdotetaan tarkistettavan yleisen palkka- ja inflaatiokehityksen perusteella kaikkia suoritteita koskevana 4,7 prosentin yleiskorotuksena, koskien suoritteiden perusmaksuja ja tuntihintapohjaisia lisämaksuja sekä suoritteiden enimmäismaksuja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaivoslupiin sekä kemikaali-, räjähde- ja nestekaasulaitosten lupiin liittyvät kuulutus- ja ilmoituskulut ehdotetaan sisällytettävän aikaisemmasta erillislaskutuksesta poiketen lupien perusmaksuun. Lisäksi nykyiseen maksuasetukseen verrattuna tutkintojen maksuja ehdotetaan alenettavan. Kemikaaleja koskevia maksutaulukon suoritteiden maksuja ehdotetaan joidenkin suoritteiden osalta tarkistettavan yleiskorotusta enemmän kustannusvastaavuuden toteutumiseksi vastaamaan suoritteeseen aikaansaamiseksi vaadittavaa työaikaa. Ehdotus uudeksi maksuasetukseksi perustuu Tukesin 19.10.2021 tekemään ehdotukseen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetusehdotuksessa esitetty yleiskorotus ja muut maksukorotukset nostavat jonkin verran suoritteista perittäviä maksuja. Maksujen nostolla varmistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkioikeudellisten suoritteiden omakustannusvastaavuus. Maksut nousevat eniten kemikaalilupia koskevien suoritteiden osalta. Digitalisoinnin johdosta joidenkin suoritteiden maksut puolestaan laskevat.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta