Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 160/2021 vp; EV 203/2021 vp)

HE 160/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048263
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rekrytointitukikokeilusta, lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, lain tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain rikosrekisterilain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen