Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/170

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 208/2021 vp; EV 13/2022 vp)

HE 208/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta, lain eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen