Valtioneuvoston päätös TEM/2022/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös kevätviljojen ja rypsin kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Henri Backman, p. +35 8295063581
Asia
Huoltovarmuuskeskuksen esityksen johdosta valtion kevätviljan ja rypsin kylvösiemenen varmuusvarastoja alennetaan tilapäisesti siemenen riittävän tarjonnan turvaamiseksi. Kasvukauden 2021 poikkeukselliset sääolosuhteet ovat aiheuttaneet pulan kevätviljan ja rypsin kylvösiemenistä. Huoltovarmuuskeskuksen arvion mukaan kylvösiemenen tarjonta ei tule riittämään ilman varmuusvarastojen käyttöönottoa. Varmuusvarastoista otetaan käyttöön kevätviljojen (ohra, kaura ja kevätvehnä) kylvösiementä enintään 15 000 tonnia ja rypsin kylvösiementä enintään 50 tonnia. Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 3 §:n 2 momentin mukaan valtion varmuusvarastojen käyttöönotosta päättää valtioneuvosto.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen kevätviljojen ja rypsin kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta
Vaikutukset
Selvitysten perusteella saatavilla oleva kylvösiemen ei tule riittämään. Pohjoisiin olosuhteisiin sopivaa ja Suomessa viljeltyjen lajikkeiden kylvösiementä ei ole saatavilla tuonnin avulla, koska tarjontaa ei juurikaan ole. Alennettu itävyysvaatimus ei riitä kattamaan vajetta markkinoilla. Maataloudelle on tärkeää, että kylvösiementä on riittävästi saatavilla. Huoltovarmuuskeskuksen tulee varmistaa, että varastojen käyttöönotto tapahtuu kilpailuneutraalisti aiheuttamatta markkinahäiriöitä. TALOUDELLISET: Käyttöönotolla ei ole vaikutusta valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen