Valtioneuvoston päätös TEM/2022/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi (luotettavuusstandardi)

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tatu Pahkala, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064217
Asia
Päätöksellä asetetaan sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi luotettavuusstandardi, jonka mukaan Suomen sähköjärjestelmässä energiavajeen odotusarvo on enintään 1 100 megawattituntia vuodessa ja tehovajeen odotusarvo enintään 2,1 tuntia vuodessa.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi ja kumoaa aiemman 8.7.2021 annetun periaatepäätöksen sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi
Vaikutukset
Päätöksellä ei arvioida olevan suoria taloudellisia tai ympäristövaikutuksia. Luotettavuusstandardia käytetään sähköjärjestelmän tehoreservin määrän mitoitusperusteena sekä sen arvioimisessa, onko Suomessa sähköresurssien riittävyyteen liittyviä huolenaiheita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen