Valtioneuvoston asetus TEM/2022/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Juha Keski-Koukkari, p. +35 8295047206
Asia
Esityksessä esitetään asetukseen tehtäväksi viittaustekniset muutokset, jotka johtuvat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) muuttumisesta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoksi (EMKVR). Lisäksi asetukseen esitetään tehtäväksi muutokset, joiden tarkoituksena on saattaa asetus vastaamaan voimassa olevaa jätelainsäädäntöä. Esitettyjen muutosten ei katsota sisältävän merkittäviä kustannusvaikutuksia tai muutoksia ELY-keskusten tehtäviin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 14 päivänä heinäkuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen