Valtioneuvoston periaatepäätös TEM/2023/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös vedystä

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. +35 8295063732
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu syksyn 2021 budjettiriihen kirjaukseen, jonka mukaan ilmasto- ja energiastrategian osana laaditaan kansallinen vetystrategia, jonka pohjalta tehdään periaatepäätös vetytalouden edistämisestä. Periaatepäätöksessä määritellään kansalliset vetyyn liittyvät tavoitteet ja kuvataan niitä edistävät toimenpiteet. Suomi tavoittelee Euroopan johtava asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Tavoitteina ovat puhtaan vedyn ja sähköpolttoaineiden valmistus kotimaisen teollisuuden, liikenteen ja energiajärjestelmän tarpeisiin, teollisuuden uudistuminen ja korkean jalostusarvon vientiliiketoiminnan kasvu sekä investointien varmistaminen Suomeen.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen vedystä
Vaikutukset
Periaatepäätöksen tavoitteena on kasvattaa Suomeen uusi vetyyn ja siitä valmistettuihin tuotteisiin pohjautuva teollisuudenala, joka tukee valmistavan teollisuuden uudistumista ja kasvattaa alan teknologiayrityksistä kansainvälisesti johtavia toimittajia. Periaatepäätökseen sisältyvät toimenpiteet rahoitetaan osin suuntaamalla olemassa olevia määrärahoja toimenpiteiden toteutukseen. Määrärahalisäyksiä vaativat toimenpiteet päätetään julkisen talouden suunnitelmassa ja vuosittaisissa valtion talousarvioissa. Periaatepäätös linjaa valtioneuvoston tavoitetason.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen