Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/124

« Tasavallan presidentin esittely 23.3.2023 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaivoslain muuttamisesta (HE 126/2022 vp; EV 295/2022 vp)

HE 126/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Kaivosylitarkastaja, esittelijä Riikka Aaltonen, p. +35 8295064216

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kaivoslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen