Valtuuskunnan asettaminen TEM/2023/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 111. työkonferenssiin 5.-16.6.2023

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Katariina Jämsén, p. 029 5047143

Asia

Valtuuskunnassa olisivat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja suurlähettiläs Kirsti Kauppi Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Hallituksen edustajien varajäseninä olisivat neuvotteleva virkamies Antti Närhinen ja neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työnantajien valtuutettuna olisi asiantuntija Katja Miettinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna lakimies Paula Ilveskivi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta. Työnantajien varavaltuutettuna olisi asiantuntija Mikko Vieltojärvi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden varavaltuutettuna johtava asiantuntija Miia Kannisto Akava ry:stä. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutettaisiin määräämään valtuuskunnalle tarpeelliset neuvonantajat.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan 5.-16.6.2023 pidettävään Kansainvälisen työjärjestön 111. työkonferenssiin ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat neuvonantajat

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio