Valtioneuvoston asetus TEM/2023/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Mari Leinonen, p. +35 8295047087

Asia

Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy:n omistajaohjauksen hallinnonalasiirtoon liittyen muutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ää. Syksyn 2022 budjettiriihen yhteydessä linjattiin, että Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen. Perhe- ja peruspalveluministeri allekirjoitti yhtiön perustamissopimuksen helmikuussa 2022. Yhtiön siirtämistä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle puoltaa se, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen sekä tutkimustulosten hyödyntäminen ja kaupallistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriötä koskevan valtioneuvoston asetuksen ministeriön toimialan virastoja, laitoksia, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevan 2 §:n 2 momenttiin esitetään lisättäväksi uudeksi 7 kohdaksi Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 5.6.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa valtioneuvoston asetuksen työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen