Ehdokkaan nimeäminen TEM/2024/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ehdokkaiden nimeäminen Ahvenanmaan varsinaiseksi ja varaedustajaksi Euroopan unionin alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2025

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, p. +358 295 064 922

Asia

Alueiden komiteassa Suomen edustajien määrä on yhdeksän varsinaista (9) ja yhdeksän (9) varaedustajaa. Näistä kahdeksan (8) on Manner-Suomessa ja yksi (1) Ahvenanmaalta. Alueiden komitean nykyiset jäsenet ja varajäsenet on nimetty tammikuussa 2025 päättyväksi toimikaudeksi. Valtioneuvosto päättää Suomen ehdokkaiden nimeämisestä. Lopullisesti alueiden komitean kokoonpanosta päättää Euroopan unionin neuvosto kunkin jäsenvaltion tekemien ehdotusten mukaisesti.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on päättänyt 26.4.2024 päivätyllä päätöksellään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 59 e §:n nojalla nimetä alueiden komiteaan Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustajan Euroopan unionissa Anton Nilssonin Ahvenanmaan varsinaiseksi edustajaehdokkaaksi maakuntapäivien jäsenen Bert Häggblomin tilalle sekä maakuntapäivien jäsenen Anders Ekströmin varaedustajaehdokkaaksi maakuntapäivien jäsenen Jesper Josefssonin tilalle alueiden komitean jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020–2025.

Esitys

Valtioneuvosto nimeää Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustajan Euroopan unionissa Anton Nilssonin ehdokkaaksi Bert Häggblomin tilalle Ahvenanmaan varsinaiseksi edustajaksi ja maakuntapäivien jäsenen Anders Ekströmin ehdokkaaksi Jesper Josefssonin tilalle varaedustajaksi Euroopan unionin alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.