Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 13/2023 vp; EV 12/2023 vp)

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. +358 295 047 027

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

ja määrää lain tulemaan voimaan 24 päivänä marraskuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.