Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 17/2023 vp; EV 14/2023 vp)

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Timo Nyyssönen, p. +358 295 047 365

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain siviilipalveluslain muuttamisesta

ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.