Hyppää sisältöön

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellinen jako tukee maakuntien pitkäjänteistä aluekehittämistä

työ- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.9.2021 13.38
Tiedote 557/2021

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisen jaon suuntaviivoista. Tulevalla ohjelmakaudella rahoitus jakautuisi hieman aiempaa tasaisemmin eri maakuntien välillä.

Ohjelmakauden 2021–2027 -rahoitus tulee kolmesta rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund, JTF). EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasoittaa alueiden kehityseroja Euroopassa ja lisätä unionin talouden kasvua ja kilpailukykyä.

Alueellinen jako turvaa Itä- ja Pohjois-Suomen rahoituksen nykytason

Alueellisen jaon määrittelyllä koko ohjelmakaudelle taataan alueiden pitkäjänteinen työ elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämiselle. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman tavoitteet liittyvät muun muassa pk-yritysten kehittämiseen, TKI-toimintaan, työllisyyteen, osaamiseen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. 

Alueellisen jaon ratkaisussa on varmistettu, ettei mikään maakunta menetä rahoitusta nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna, kun tarkastellaan EU:n ja valtion kokonaisrahoitusta. Ratkaisussa hyödynnetään myös nykyisen ohjelmakauden jäljellä olevia valtuuksia (noin 30 miljoonaa euroa). Tämä raha kohdennetaan Itä- ja Pohjois-Suomeen.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellinen jako on Suomen kansallisessa päätösvallassa oleva asia. Harvan asutuksen erityisrahoitus kohdennetaan Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma hyväksytään valtioneuvostossa lokakuun aikana ja toimitetaan Euroopan komission hyväksyttäväksi. Ohjelman on tarkoitus käynnistyä marraskuun 2021 aikana.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 040 658 3510
aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM, p. 029 506 4937 
 

 
Sivun alkuun