Hyppää sisältöön
Media

Pitkään perhevapaalla olevat tarvitsevat tukea työelämään paluuseen

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2021 9.58
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisellä hankkeella tuettiin pitkään perhevapailla olleiden paluuta takaisin työelämään. Hanke tarjosi ura- ja työhönhakuvalmennusta vanhemmille, jotka kokevat epävarmuutta työhön paluusta. Hankkeeseen osallistujat olivat saamiinsa palveluihin erittäin tyytyväisiä.

Perhevapaalla olevien urasuunnittelun tukeminen ei ole nykyisin minkään toimijan vastuulla. Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa perhevapaalla oleville tarjottiin valmennusta muun muassa lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävien neuvoloiden ja perhekeskusten yhteydessä. 

Hankkeella oli neljä tavoitetta:
1.    Mallintaa työllisyyspalvelujen tarjoamista perheiden lähipalveluna perhekeskusten kontekstissa.
2.    Tukea perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä koulutukseen tai työelämään heille räätälöityjen palvelujen avulla.
3.    Lisätä perhekeskuksen työntekijöiden tietoisuutta urasuunnittelun tukimuodoista.
4.    Selvittää, miten maakunta järjestäjänä voisi tarjota asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden tälle kohderyhmälle verkostoyhteistyötä integroimalla.

Sipilän hallituksen aikana käynnistynyt hanke jatkui verkostoyhteistyönä. Asiakkaiden näkökulmasta tavoitteet toteutuivat hyvin, ja osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä. Suurin osa koki, että valmennukset auttoivat jäsentämään omaa tilannetta ja etenemään kohti työelämää. Osalla tämä tarkoitti alan vaihtamista ja uudelleenkouluttautumiseen hakeutumista. Vanhemmat olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että valmennuksen ajaksi järjestyi lastenhoito, jotta omia ajatuksia ja tavoitteita pääsi pohtimaan rauhassa. Pandemia-aikana valmennukset järjestettiin etäyhteyksillä.

Jatkosuositukset palvelujen kehittämiseen

Hankkeessa tunnistettiin haasteita nykyisessä palvelujärjestelmässä sekä keinoja, joilla perhevapailla olevien työelämäpalveluita voitaisiin kehittää. Hanketta hallinnoineen Uudenmaan ELY-keskuksen antamat jatkosuositukset voi jakaa kolmeen kokonaisuuteen:

Perhevapaalla olevien vanhempien työelämään siirtymisen joustavaa tukea tulee vahvistaa

Perhevapaalla olevien vanhempien urasuunnittelun tukeminen ei ole tällä hetkellä minkään toimijan vastuulla, tuen saaminen on satunnaista. Lisäksi tuessa on alueellista vaihtelua. Kaikille vanhemmille tulisi olla tarjolla tietoa ja välineitä omatoimiseen urasuunnitteluun ja työelämään paluuseen. Tarvitaan henkilökohtaisia asiakaslähtöisiä palveluita.
tietoa palveluista ja vaihtoehdoista perheille

Enemmän tietoa palveluista ja vaihtoehdoista perheille

Perheiden kanssa työtä tekevien ammattilaisten tietoutta työelämään siirtymisen palveluista ja tuen vaihtoehdoista perhevapaalla oleville vanhemmille tulee lisätä. Hankkeen kokemusten perusteella vanhemmilla on varsin heikko käsitys erilaisista työelämään liittyvistä tukimuodoista ja palveluista. Näin ollen vanhemmille tulisi saada jo vanhempainvapaan varhaisessa vaiheessa ja mielellään myös lasten ja perheiden palvelujen kautta tietoa perhevapaalta työelämään siirtymisestä. 

Sote-, työllisyys- ja koulutuspalveluita tulee integroida paremmin

Paremmat palvelut perheille edellyttävät sote-, työllisyys- ja koulutuspalveluiden verkostoitumista. Nykyistä laajemmalla verkostoitumisella on mahdollista luoda asiakkaan tarpeita vastaava tuen kokonaisuus tilanteessa, jossa vanhempi kaipaa ohjausta palatessaan perhevapaalta työhön tai opintoihin. Palvelujärjestelmän eri hallinnonalat toimivat erillään eikä toimioilla ole tietoa toistensa palveluista ja tuesta riittävästi. Laajemmalla yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa merkittäviä etuja perhevapaalta työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi, jotta tarpeettomat katkokset vanhempien työuralla vältettäisiin. 

Perhevapaalta työelämään liittyvän tuen kehittäminen jatkuu, sillä hankkeelle on myönnetty jatkorahoitus vuosille 2021–2022. Hankkeen rahoittaja jatkokaudella on työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue lisää:
Perhevapailta työelämään –hankkeen loppuraportti
www.perhevapaaltatyohon.fi

Lisätietoja antavat:
Erityisasiantuntija Liisa Jokinen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 406, [email protected]
Erityisasiantuntija Anna Toni, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 209, [email protected]
Projektipäällikkö Saija Enqvist, ELY-keskus, p. 0295 021 045 vaihde, [email protected]
www.perhevapaaltatyohon.fi

 
Sivun alkuun