Hyppää sisältöön

Akkualan kansallinen yhteistyöelin edistämään akkustrategian toimeenpanoa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2021 12.55
Tiedote

Akkualan kansallinen yhteistyöelin toteuttaa akkustrategiaa. Strategian tavoitteena on luoda Suomeen vuoteen 2025 mennessä edelläkävijänä toimiva akkuklusteri, joka tukee Suomen siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Yhteistyöelin kokoaa akkusektorin eri toimijat yhteen sekä edistää akkustrategiassa määriteltyjen tavoitteiden toimeenpanoa.

Akkualan kansallinen yhteistyöelin edistää 26.1.2021 julkaistun akkustrategian toimeenpanoa. Suomalaisen akkualan tavoitteena on olla edelläkävijä Euroopassa ja kansainvälisesti vuonna 2025 sekä tuottaa osaamista, innovaatioita, kestävää taloudellista kasvua, hyvinvointia ja työpaikkoja Suomeen.

Yhteistyöelimen keskeinen tehtävä on kehittää kansallista yhteistyötä akkualalla sekä edistää akkustrategian toimeenpanoa. Yhteistyöelimessä on laaja edustus viranomaisia, yliopistoja ja akkualan toimijoita. Yhteistyöelimen puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tavoitteena suomalaisen akkualan kehittäminen

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti kesällä 2020 hankkeen kansallisen akkustrategian laatimiseksi. Akkustrategia edistää toimia, joilla Suomi pyrkii siirtymään vähähiiliseen talouteen. Suomella on hyvät edellytykset menestyä akkuteollisuudessa, sillä suomalainen osaaminen ja teollisuus pystyvät tuottamaan kriittisiä raaka-aineita ja materiaaleja sekä niihin liittyviä kiertotalouden ja sähköistymisen ratkaisuja. Näin ollen Suomi voi ottaa merkittävän roolin Euroopan liikenteen ja koko yhteiskunnan sähköistymisessä.

Akkualan kansallinen yhteistyöelin asetetaan toimintakaudelle 24.3.2021–31.12.2022, ja se keskittyy erityisesti seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin:

  1. Osallistuu kansallisten kantojen määrittelyyn akkualan kehityksen keskeisissä kysymyksissä.
  2. Huolehtii, että innovaatio- ja elinkeinopolitiikassa otetaan huomioon akkuarvoketjun kehittäminen koko arvoketjun osalta.
  3. Lisää keskustelua ja yhteistä ymmärrystä kilpailukykyisen, kestävän ja hyvinvointia luovan akkualan muodostamisesta Suomeen.
  4. Vahvistaa akkuarvoketjun toimijoiden yhteistyötä, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua.
  5. Laatii arvion akkustrategian toimeenpanon vaatimista resursseista, aikatauluista ja vastuutahoista.
  6. Vauhdittaa akkustrategiaan kirjattujen tavoitteiden kannalta keskeisten toimenpiteiden toimeenpanoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
  7. Tunnistaa akkualan kasvun ja kehityksen kannalta keskeiset esteet ja laatii suunnitelmat niiden ratkaisemiseksi.
  8. Raportoi edistymisestään elinkeinoministerille kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot:

puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, p. 0295 063 662
varapuheenjohtaja, johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, p. 0295 047 103

 
Sivun alkuun