Hyppää sisältöön

Aktiivimallin vaikutuksia arvioiva väliraportti on julkaistu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2019 12.51
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen mukaan työllistymistä edistäviin palveluihin osallistui aikaisempaa useampi aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Myös työskentely työttömyysaikana yleistyi.

Aktiivimallin käyttöönotto pienensi työttömyysturvaa reilulta kolmannekselta vuoden 2018 alussa työttömyysetuuksia saaneista. Erityisen usein työttömyysetuutta pienennettiin vanhimmilta työttömiltä ja työttömyysturvaa työttömyyspäivärahan lisäpäiviltä saavilta. 

Aktiivimallin voimaantulon jälkeen osallistuminen työllistymistä edistäviin palveluihin kasvoi. Erityisesti kasvoi lyhyisiin, juuri aktiivimallin ehdot täyttäviin palveluihin osallistuminen. Selvityksen mukaan TE-toimistot näyttävät reagoineen kasvaneeseen palvelujen kysyntään kasvattamalla lyhyiden koulutusjaksojen tarjontaa. 

Sekä työttömyyden aikainen työskentely että ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta poistuminen yleistyivät aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Osittain kyse on kuitenkin työllisyystilanteen paranemisen ja muiden uudistusten vaikutuksista. Koska aktiivimalli koskee lähes kaikkia työttömiä, sopivaa verrokkiryhmää, johon aktiivimallin kohteena olevia työttömiä voisi verrata, ei ole. Niinpä suhdannetilanteen muutoksen vaikutusta on vaikea erottaa aktiivimallin vaikutuksesta. 

Osana selvitystä TE-toimistojen asiantuntijoille suunnatun kyselyn tulosten mukaan aktiivimallia nykyisessä muodossaan ei nähdä tarkoituksenmukaisena tapana edistää työllisyyttä. Työttömillä on erilaiset edellytykset ja mahdollisuudet täyttää aktiiviehto joko yksilöllisistä tai sosiaalisista syistä. 

Taustaa

Työttömien aktiivisuuden muutosta aktiivimallin käyttöönoton jälkeen arvioivat Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Turun yliopisto työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleessa työttömyysturvan aktiivimallissa tarkastellaan työttömän aktiivisuutta. Jos aktiivisuutta ei ole riittävästi, työttömyysetuus heikkenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Mallin tavoitteena on kannustaa lyhyidenkin sijaisuuksien tai määräaikaistöiden vastaanottamiseen ja näin ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä ja lisätä työllisyyttä.

Tutkimuksessa selvitettiin rekisteritietojen avulla aktiivisuusehdon täyttymistä eri työttömien ryhmissä sekä aktivoitumisen muutoksia aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Lisäksi arvioitiin aktiivimallin vaikutuksia TE-toimiston palveluihin ja TE-toimistossa tehtävään työhön niin TE-toimistojen asiantuntijoille ja esimiehille lähetetyllä kyselyllä kuin neljän toimiston esimiesten ja asiantuntijoiden haastatteluilla. 

Väliraportin tulokset ovat alustavia. Hankkeen loppuraportti ilmestyy lokakuun 2019 lopussa.

Lisätiedot
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, puh. 0295 048 073
tutkimusprofessori Tomi Kyyrä, VATT, puh. 0295 519 427
professori Roope Uusitalo HY & VATT, puh. 050 432 6094

 
Sivun alkuun