Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

348 miljoner euro för att stödja regionernas tillväxt och konkurrenskraft

Arbets- och näringsministeriet
8.2.2018 13.42
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 8 februari 2018 om fördelningen av finansieringen från EU:s strukturfonder och statens finansiering för 2018. Samtidigt fördelades också årets stöd för regionala innovationer och försök.

Med hjälp av strukturfonderna stöds främjandet av hållbar tillväxt och sysselsättning. Nu fördelades 338 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) till regionerna.

- Med den nu fördelade finansieringen kan man ta itu med de utmaningar och problem som landskapen just nu prioriterar i sitt område. Det är glädjande att strukturfondsprogrammet i år har överträffat nästan alla uppställda etappmål, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Strukturfondsverksamheten avancerar i snabb takt

Den nuvarande strukturfondsprogramperioden, som pågår i sju år och avslutas år 2020, har nu löpt halvvägs. Med stödet har det åstadkommits ett stort antal nya jobb. Dessutom har företag tack vare stödet kunnat öka sin omsättning, anställa ny personal eller utveckla nya produkter för marknaden.

Exempelvis i Norra Österbotten har man med EU-stöd utvecklat tunna och flexibla LED-folier som kan användas till exempel på bussars och tågs vindrutor. Nu börjar den första automatiserade tillverkningen av LED-folier vid Flexbrights nya produktionslinje i Uleåborg.

När det gäller metoder för att förbättra ställningen för personer som är arbetslösa och står utanför arbetslivet fortsätter till exempel Navigatorverksamheten.

AIKO sparkar igång ny affärsverksamhet

En åtgärd inom regionala innovationer och försök (AIKO) stöder förnyelse baserad på regionernas starka sidor i syfte att trygga tillväxt och sysselsättning. Finansieringen har bidragit till att nästan 200 nya utvecklingsprocesser har kommit i gång på olika håll i Finland. Hälften av stödet används för statens samt städernas, tillväxtkorridorernas och temanätverkens tillväxtavtal och hälften för landskapens åtgärder inom den förutsedda strukturomvandlingen.

För det sista genomförandeåret finns 10 miljoner euro i finansiering. Med stödet har man till exempel i Kivijärvi börjat planera upplevelsemässigt semesterboende av ny typ som baserar sig på nordisk tradition. I Norra Karelen har det skapats ett tillväxtnätverk som utmanar teknologiföretag att lära sig nytt och expandera från landskapen ut i världen.

I huvudstadsregionen genomförs med tillväxtavtalsfinansiering ett unikt observations- och prognossystem för luftkvalitet, som fungerar som en internationell hemmamarknadsreferens som stöder exporten och främjar ny affärsverksamhet.

Fördelningen av anslag till olika regioner finns på ANM:s webbsida på adressen tem.fi/maararahajaot

Ytterligare upplysningar:
Johanna Osenius, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 4937

 
Sivun alkuun