Hyppää sisältöön

Alueiden näkymät valoisia – työvoimapula kuitenkin yleistyy

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.2018 9.21
Tiedote

Alueilla ennakoidaan talouden ja työllisyyden nousujohteisen kehityksen jatkuvan lähitulevaisuudessa. Odotukset ovat myönteiset kaikilla alueilla ja myös takavuosina rakennemuutoksista kärsineet alueet ovat päässeet kasvu-uralle.

Positiivista on, että kasvu on laaja-alaista ja koskee monia toimialoja.

Talouden ja työllisyyden kasvaessa yhä useammalla alueella koetaan kuitenkin kasvavaa huolta osaavan työvoiman saatavuudesta. Työvoiman kohtaanto-ongelmat tulevat yleistymään.

- On ilahduttavaa, että kehitys alueilla on saatu kääntymään. Samalla on etsittävä uusia keinoja siihen, miten saamme tekijät ja työn entistä paremmin kohtaamaan. Sen vuoksi kokosimme kehysriihessä työllisyyspakettiin joukon nopeasti vaikuttavia toimia osaamisen päivittämisen ja uranvaihdostilanteiden tueksi, korostaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne aiempaa parempi koko
Suomessa

Alueilla arvioidaan, että elinkeinoelämän ja yritystoiminnan osalta tilanne on koko Suomessa parempi kuin vuosi sitten. Vain Turunmaalla tilanne on heikentynyt vuoden takaiseen nähden. Näkymät sekä puolen vuoden että vuoden päähän ovat hyvin positiiviset.

Pohjois-Suomessa odotetaan elinkeinoelämän osalta kasvuloikkaa, mikä pohjautuu ennen muuta kaivosteollisuuden ja biotalouden tulossa oleviin ja suunniteltuihin investointeihin sekä matkailun hyvään kasvuun.

Lounais-Suomessa näkymät ovat jatkossakin hyvin positiiviset. Kasvun kärkenä on auto- ja meriteollisuus, mutta muutkin alat ovat vahvassa kasvussa. Turun telakan tilauskanta on erittäin hyvä ja myös Rauman telakalle odotetaan uusia tilauksia. Uudenkaupungin autotehdas työllistää nyt noin 4000 henkilöä ja aikoo rekrytoida vielä noin 1000 uutta henkilöä lisää. Työvoimaa haetaan alueelle kautta maan.

Sellun, kartongin ja paperin kysynnän kasvun myötä metsä- ja paperiteollisuus on investoinut mm. Kaakkois- ja Keski-Suomessa.  Keski-Suomen viime aikojen kasvupyrähdyksen takana on ollut ennen muuta Äänekosken biotuotetehtaan suurinvestointi. Biotalouteen kohdistuu edelleen uusia investointisuunnitelmia, joiden realisoitumista odotellaan mm. Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Jo toteutuneiden investointien johdosta työvoimatarpeet esimerkiksi puunkorjuuseen ja kuljetuksiin ovat kasvaneet.

Asuntorakentamisen kasvu jatkuu, varsinkin väestön kasvusta hyötyvissä maakuntien keskuskaupungeissa. Asunto- ja korjausrakentamisen lisäksi alaa työllistävät eri puolilla maata menossa tai käynnistymässä olevat useat julkiset toimitilahankkeet ja liikenneinfrahankkeet. Suuria rakennusinvestointeja on käynnissä tai suunnitteilla mm. pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa.

Matkailun hyvä kasvuvauhti tukee alueiden positiivisia odotuksia erityisesti Lapissa, Helsingin seudulla ja Saimaan alueella. Alan investoinnit ovat merkittäviä muun muassa Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Työllisyys kohentumassa edelleen

Työttömyys on laskenut kaikilla alueilla ja hyvän kehityksen ennakoidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Myös pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden odotetaan helpottuvan.

Talouskasvun myötä työvoiman kysyntä on vilkastunut, mikä näkyy TE-toimistoihin ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvuna. Myös eläkkeelle siirtyvien korvaaminen luo kysyntää työmarkkinoille.

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus tiivistää kaksi kertaa vuodessa ELY-keskusten ja muiden aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä.

Työvoiman saatavuuden haasteet ovat nousseet talouden kasvun myötä yleiseksi puheenaiheeksi. Positiivisen rakennemuutoksen Lounais-Suomen kasvaviin työvoimatarpeisiin haetaan helpotusta mm. markkinointikampanjoilla, tehostamalla työnvälitystä ja panostamalla koulutukseen. 

Rekrytointiongelmista kärsitään myös esimerkiksi Kainuussa, jossa rakenteellisena ongelmana on työikäisen väestön väheneminen. Toimialoittain tarkasteltuna varsinkin metallialalla, rakentamisessa ja ICT-alalla pula osaajista on kasvussa ympäri maata.

Tiedot käyvät ilmi Alueelliset kehitysnäkymät -raportista, joka julkaistiin 17.4.2018.

Ministeri Lintilän esitysaineisto
Strategiajohtaja Jouko Niemisen esitysaineisto

Tiedotustilaisuuden live-lähetys ja tallenne

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250
strategiajohtaja Jouko Nieminen, KEHA-keskus, p. 029 502 2769
erityisasiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, TEM, p. 029 506 3739

 
Sivun alkuun