Hyppää sisältöön

Alueiden suunta -työryhmä määrittämään aluekehityksen seurantavälineitä ja -mittareita resurssien kohdentamiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 14.19
Uutinen

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella alueiden kehityksen nykytilaa ja lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä. Työryhmän on tarkoitus määrittää alueiden yhteisesti hyväksymät seurantavälineet ja -mittarit, joiden perusteella kansallisia ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan resursseja voidaan kohdentaa jatkossa. Työryhmän toimikausi on 17.6.2022–31.12.2024.

Työryhmä arvioi käynnissä olevien selvitystöiden ja muiden tuoreiden tietojen avulla, miten tunnistetut muutostrendit heijastuvat maan eri alueiden kehitykseen 2020-luvun aikana ja sitä seuraavana vuosikymmenenä. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja kansallisten välineiden mahdollisuudet vahvistaa kestävää kasvua kaikkialla Suomessa. Miten aluekehittämisen välineillä yhtäältä voidaan tasapainottaa tunnistettujen kehitystrendien alueellisia vaikutuksia ja toisaalta kehittää eri alueiden olemassa olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. 

Tavoitteena on myös tunnistaa ja huomioida alueiden sisäiset kehityserot, esimerkiksi keskuskaupunkien ja reuna-alueiden välillä. Tästä syystä työryhmän tulee arvioida myös sitä, mikä on kulloinkin tarkoituksenmukainen tarkastelutaso, esimerkiksi suuralue, maakunta, seutukunta.

Työryhmä valmistelee ehdotuksen työ- ja elinkeinoministeriölle niistä kriteereistä ja mittareista, joiden perusteella alueita voidaan tarkastella monipuolisesti ja objektiivisesti. Kriteeristön ja mittariston tulee pohjautua myös tulevaisuudessa helposti saatavilla olevaan tilastoaineistoon, jonka alueellinen tarkastelutaso voi vaihdella tarkasteltavan ilmiön luonteen mukaisesti. 

Työryhmän muodostamaa yhteistä tilannekuvaa on tarkoitus hyödyntää EU:n alue- ja rakennepolitiikan seuraavan, vuonna 2028 käynnistyvän ohjelmakauden valmisteluissa (pois lukien Ahvenanmaan maakunta). Valmistelu voidaan tehdä lopullisesti vasta kun tulevan ohjelmakauden tavoitteet ja rahoitus ovat selvillä.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja:
maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto

Varapuheenjohtaja:
Maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto (kiertävä)

Jäsenet:
maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto 
maakuntajohtaja Pekka Hokkanen, Keski-Suomen liitto 
maakuntajohtaja Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto 
ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus (kiertävä)
(varajäsen: johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

Lisäksi työryhmässä on asiantuntijajäseniä ja sihteerejä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Mari Kokko, p. 040 521 2124

 
Sivun alkuun