Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee aluekehityksen tietopalvelun tutkihallintoa.fi –sivustolle

Valtiokonttorityö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2020 10.14
Uutinen

Tietopalvelun tarkoituksena on julkaista ja visualisoida aluekohtaista tilastotietoa aluekehittämisen tueksi. Palvelu julkaistaan kaikkien käyttöön 1.9.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö on yhteistyössä Tietokiri-hankkeen kanssa tuottanut uuden alueiden ja maakuntien kehityksestä kertovan tietopalvelun tutkihallintoa.fi –sivulle. Palvelu antaa mahdollisuuden hahmottaa alueellista tilannekuvaa tuoreimpien tilastotietojen pohjalta, seurata alueiden kehitystä aikasarjoista sekä tehdä alueiden välistä vertailua. Palvelu sisältää noin 35 tilastomuuttujaa väestödynamiikan, osaamisen ja uudistumisen, aluetalouden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä elinympäristön dynamiikan teemojen alla.

Tietopalvelu syntyi tarpeesta kehittää digitaalinen alusta aluekehittämistä tukevalle määrälliselle aineistolle. Palvelua voivat käyttää kaikki, mutta erityisesti palvelu tuottaa tietoa aluekehittäjien tarpeisiin. Maakuntien resurssit tiedontuotannossa ja tilastotiedon analysoinnissa vaihtelevat, ja palvelun kautta maakunnat ovat yhdenvertaisemmassa asemassa perustiedon saannin ja analysoinnin suhteen. Palvelu toteuttaa myös hallitusohjelmaan kirjattua tiedolla johtamisen tavoitetta.

Tietopalvelun periaatteet ovat käytettävyys, objektiivisuus ja vuorovaikutteisuus. Alueellisten kehittäjien ja viranomaisten lisäksi palvelun kohderyhmiä ovat media ja kansalaiset. Palvelun käyttäjä voi jatkossa ladata maksuttomat tiedot ja kuviot itselleen ja upottaa kuviot myös omalle sivustolleen.

Tutkihallintoa.fi on Valtiokonttorin ylläpitämä palvelu, joka kokoaa kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja yhteen paikkaan kaikkien hyödynnettäväksi.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Anu Henriksson, TEM, p. 029 504 7235

 
Sivun alkuun