Hyppää sisältöön

Ammattibarometri: Korona vähensi työvoimapulaa potevia ammatteja, ylitarjonta-ammateissa muutoksen suunta pysyi ennallaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2020 9.00
Tiedote
Kuvassa Ammattibarometrin top5-listaus pulaa ja ylitarjontaa työvoimasta sisältävistä ammattinimikkeistä.

Työvoimapulan osalta koronan vaikutukset ammateissa ovat ilmeisiä, kun taas työvoiman ylitarjonnan tilanteessa ei ole tapahtunut yhtä äkillistä muutosta. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkenoministeriön 18.9.2020 julkaisemasta ammattibarometrista, joka perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemykseen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Tämänkertainen arviointi on tehty elo–syyskuussa 2020.

Valtakunnallisesti työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tänä syksynä yhteensä 31 ammattia. Keväällä ennen koronavaikutuksia pula-ammatteja oli selvästi enemmän: 60. Syksyllä 2019 tehdyssä arvioinnissa työvoimapula-ammatteja oli 52.

Ylitarjonta-ammatteja on nyt ammattibarometrissä arvioiduista noin 200 ammatista 34. Ylitarjonta-ammattien määrä on kasvanut viime keväästä, mutta niiden määrä alkoi kasvaa jo ennen koronaa. 

Työvoimapula painottuu entistä vahvemmin terveys- ja sosiaalialalle

Suurta pulaa osaavasta työvoimasta on ammattibarometrin mukaan erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalityön ammateissa. Näiden ammattien osuus pula-ammattien top 15 -listalla on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Sairaanhoitajat ja sosiaalityön erityisasiantuntijat ovat olleet jo korona-aikaa edeltäneissä arvioissa ammatteja, joissa on suurta pulaa työvoimasta usealla eri alueella Suomessa. Suurta muutosta korona ei silti aiheuttanut esimerkiksi sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien tilanteeseen.

Pula-ammattien kärkipäähän ovat nousseet nyt myös sovellusohjelmoijat ja -suunnittelijat. Uusina ammatteina top 15 -listalle ovat nousseet terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateista bioanalyytikot ja kodinhoitajat, jotka puolestaan eivät ole kovin suuria ammattiryhmiä.

Työvoiman ylitarjonta-ammattien top 15 -listalla muutokset ovat olleet vähäisempiä kuin pula-ammateissa. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleissihteerin ammatissa. Ylitarjonnan top 15 -listalle ovat nousseet matkatoimistovirkailijat, hotellin vastaanottovirkailijat sekä elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat. Ylitarjonta-alojen kärjessä on yhä paljon luovan työn ammatteja.

Rakennusalan tilanne eroaa alueittain, ravitsemus ja matkailu ovat kärsineet koronasta

Pula-ammatit ovat vähentyneet erityisesti rakennusalla, mutta alan tilanne vaihtelee alueittain. Ravitsemusalan työmarkkinoilla työvoiman ylitarjonta on yleistynyt, vaikka kaikissa ammateissa työvoimapula ei kuitenkaan ole kokonaan väistynyt. Matkailuun kytkeytyviä ammatteja on noussut ylitarjonta-ammattien kärkipäähän koronatilanteen edetessä.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään keväällä 2021.

Miten ja miksi ammattibarometri tehdään?

Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään TE-toimistoissa. TE-toimiston virkailijat arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat arvionsa työnantajilta ja työnhakijoilta haastattelujen ja työnantajakäyntien kautta saamiinsa tietoihin sekä mm. barometrien ja seurantajärjestelmien tietoihin.

Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista sekä edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala, TEM, puh 029 504 8450, mika.tuomaala(at)tem.fi

 
Sivun alkuun