Hyppää sisältöön

Arviomuistio yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamisesta lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2022 14.02
Uutinen

Työ-ja elinkeinoministeriö arvioi kilpailulain yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muutostarvetta. Lisäksi tarkastellaan, voisiko Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää ilmoittamaan myös liikevaihtorajojen alle jäävän kaupan. Ministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta 11.2.2022 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman arviomuistion taustalla on ministeriön Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) pyytämä selvitys. Selvityksen mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain useampia ilmoitusvelvollisuuden ja siten tutkinnan ulkopuolelle jääviä yrityskauppoja, joista todennäköisesti aiheutuu markkinoiden haitallista keskittymistä ja kuluttajahaittaa. 

Nykyisen kilpailulain mukaan yrityskaupat tulee ilmoittaa, jos osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto on 350 miljoonaa euroa. Selvityksessä KKV ehdottaa, että jatkossa sille tulisi ilmoittaa yrityskaupat, joissa osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa. Vähintään kahden osapuolen Suomesta kertyneen liikevaihdon raja, 20 miljoonaa euroa kummankin osalta, säilyisi ennallaan.

Lisäksi KKV ehdottaa, että sillä olisi oikeus ottaa käsittelyyn yrityskauppoja, jotka eivät tulisi sen käsittelyyn ilmoitusrajan perusteella. Tämä otto-oikeus koskisi tapauksia, joissa yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa. 

KKV:n ehdotuksen mukaisilla muutoksilla virastolle tulisi vuosittain ilmoitettavaksi arviolta noin kymmenen yrityskauppaa enemmän kuin nykyisillä liikevaihtorajoilla. Nykytilanteessa ilmoitetaan vuosittain noin 30-40 yrityskauppaa. Mahdollisella muutoksella ilmoittamisvelvollisuuteen ei olisi vaikutusta yrityskauppojen arviointiprosessiin tai puuttumiskynnykseen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt arviomuistion 11.2.2022 asti kestävälle lausuntokierrokselle. Arviomuistiosta järjestetään myös virtuaalinen kuulemistilaisuus 2.2.2022 (ilmoittaudu tästä). Etenemistapa valitaan saatujen lausuntojen ja muun jatkovalmistelun perusteella. 

Lisätiedot:

hallitusneuvos Virve Haapajärvi, TEM, [email protected], puh. 029 5047 027
erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, TEM, [email protected], puh. 029 5047 217

 
Sivun alkuun