Hyppää sisältöön

Bedömningspromemoria om ändring av anmälningströskeln för företagsförvärv på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2022 14.02 | Publicerad på svenska 27.1.2022 kl. 15.27
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet bedömer behovet av att ändra anmälningströskeln för företagsförvärv enligt konkurrenslagen. Dessutom granskas om Konkurrens- och konsumentverket kan begära att också ett förvärv som understiger omsättningsgränserna anmäls till Konkurrens- och konsumentverket. Ministeriet ber om utlåtanden om bedömningspromemorian till och med den 11 februari 2022. 

Bakgrunden till den bedömningspromemoria som arbets- och näringsministeriet berett är en utredning som ministeriet begärt av Konkurrens- och konsumentverket (KKV). Enligt utredningen sker årligen i Finland flera företagsförvärv som inte omfattas av anmälningsskyldigheten och därmed inte omfattas av undersökningen och som sannolikt orsakar skadlig koncentration på marknaden och skadar konsumenterna. 

Enligt den nuvarande konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas om parternas sammanräknade globala omsättning är 350 miljoner euro. I utredningen föreslår Konkurrens- och konsumentverket att verket i fortsättningen ska underrättas om företagsförvärv i vilka parternas sammanräknade omsättning i Finland överstiger 100 miljoner euro. Gränsen för omsättningen i Finland för minst två parter, 20 miljoner euro för vardera parten, förblir oförändrad.

Konkurrens- och konsumentverket föreslår dessutom att verket ska ha rätt att behandla företagsförvärv som inte kommer till dess behandling på basis av anmälningsgränsen. Denna övertagningsrätt ska gälla sådana fall då parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning i Finland som överskrider 50 miljoner euro. 

Genom de ändringar som föreslås i Konkurrens- och konsumentverkets förslag ska verket årligen underrättas om uppskattningsvis ca tio företagsförvärv mer än enligt de nuvarande omsättningsgränserna. I nuläget anmäls årligen ca 30–40 företagsförvärv. En eventuell ändring av anmälningsskyldigheten påverkar inte processen för bedömning av företagsförvärv eller tröskeln att ingripa. 

Arbets- och näringsministeriet har sänt bedömningspromemorian på remiss som pågår till den 11 februari 2022. Det ordnas också ett virtuellt diskussionsmöte om bedömningspromemorian den 2 februari 2022 (anmäl dig här). Sättet att gå vidare väljs utifrån utlåtandena och den övriga fortsatta beredningen. 

Ytterligare information:

Virve Haapajärvi, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, [email protected], tfn 029 504 7027
Iiro Ihanamäki, specialsakkunnig, [email protected], arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7217

 
Sivun alkuun