Hyppää sisältöön

Asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta voimaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2022 14.19
Tiedote
Kuvassa kaksi turveaumaa turvetuotantosuon laidalla

Valtioneuvosto antoi 27.1.2022 asetuksen turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024. Asetuksella tuetaan vaille käyttöä jääneiden turvetuotantokoneiden romuttamista. Se tulee voimaan heti ja on voimassa 31.12.2024 saakka.

Asetuksessa säädetään tukikelpoisista romutettavista turvetuotantokoneista, tukitasoista sekä tuen maksamisesta. Lisäksi siinä annetaan tarkemmat säännökset romutustuen myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista tiedoista ja selvityksistä.

Tukea voidaan myöntää romutetuille mekaanisille keruuvanuille, imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille, karheajajille, hihnakuormaimille, ojajyrsimille, tasausruuveille, kunnostusjyrsimille, suontasauslanoille, palaturpeen nostokoneille, turpeen kuljetusvaunuille, palokärryille ja turvesoilla käytettäville pumppaamoille. Avustusjärjestelmän piiriin eivät kuuluu muut, moneen käyttötarkoitukseen soveltuvat koneet ja laitteet.

Tukea varten on varattu valtion vuosien 2021 ja 2022 talousarvioihin yhteensä 29 110 000 euron suuruinen kolmen vuoden siirtomääräraha, josta 20 miljoonaa euroa on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Lisäksi talousarvioissa on varattu ELY-keskukselle yhteensä 315 000 euroa turveyrittäjien neuvontaan ja tukijärjestelmän toimeenpanoon. 

Tukiohjelmalla pyritään myös välillisesti auttamaan hallittua turvealan alasajoa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Se on osa alan laajempaa luopumispakettia, jolla vastataan alan ennakoitua nopeampaan murrokseen. Hallitus päätti näistä toimista viime kevään puoliväliriihessä.

Tukea myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan de minimis-asetuksen mukaisena. Tukimalli rajoittaa tuen maksimimäärää siten, että hakijalle voidaan myöntää tukea enintään 200 000 euroa, vaikka tukikelpoisia turvekoneita ja -laitteita olisi romutettu enemmänkin. Tuen määrässä otetaan huomioon myös tuen hakijalle myönnetyt muut de minimis-tuet kolmelta peräkkäiseltä verovuodelta.

Tukea voi hakea sen jälkeen, kun koneet on toimitettu romutukseen. Romutettavan koneen tulee olla täysin toimintakuntoinen romutushetkellä. Tuen hakija tulee pyytää romuttavalta yritykseltä romutustodistus osoitukseksi romutuksesta. Hakija voi itse valita missä koneet romutetaan, ja vastaa mahdollisista romutukseen liittyvistä kustannuksista itse.

Tukihakemukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen päätettäväksi

Tukiohjelman viranomaistehtävät on katsotettu tarkoituksenmukaiseksi keskittää yhdelle ELY-keskukselle tukiohjelman kertaluonteisuuden ja valvonnan tehokkaan toteuttamisen vuoksi. 

Romutustukea haetaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kautta, joka päättää myös tuen myöntämisestä asetuksessa asetettujen ehtojen perusteella. Tukihakemus avataan aluehallinnon asiointipalveluun, jossa hakeminen ja hakemuksen lähettäminen tapahtuvat sähköisesti.

Koska tuki myönnetään ja maksetaan jälkikäteen vasta, kun yritys on romuttanut turvekoneensa, tarjoaa valtionapuviranomaisen etupainotteisesti neuvontaa tuen hakemiseen ja sen ehtoihin liittyen. ELY-keskuksen antama neuvonta on tärkeässä roolissa. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM,  puh. 050 434 5386 ja nicoleta.kaitazis(at)gov.fi
erityisasiantuntija Petri Hirvonen, TEM, puh. 050 327 9350 ja petri.hirvonen(at)gov.fi
yksikön päällikkö Olli-Matti Karesvuo, P-P:n ELY, p. 029 503 8072 (tuen hakeminen ja neuvonta)

 
Sivun alkuun