Hyppää sisältöön

Budjetista lisäpanoksia elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja uudistumiseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2017 11.41
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2018 talousarvion painopisteenä on kasvupolitiikka, joka tukee hallitusohjelman työllisyys- ja kasvutavoitteiden saavuttamista.

– Suomen talous on nyt päässyt kasvu-uralle. Nyt on erityisen tärkeää turvata yritysten pääsy kasvuun mukaan. Tähän tähtäävät monet yrittäjyyspaketissa sovitut toimet, painottaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Siltasopimuksesta tukea yritysten työvoiman saantiin

Selvityshenkilö Esko Aho on esittänyt keinoja Lounais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen vastaamiseksi. Hallitus sitoutuu Ahon esittämään siltasopimukseen, joka liittyy muun muassa työvoiman saatavuuteen, alueelliseen saavutettavuuteen, osaamiseen ja koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön. Siltasopimus laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä ja toteutetaan kehyksen puitteissa.

– Saimme Esko Ahon tekemästä positiivisen rakennemuutoksen selvityksestä toteuttamiskelpoisia ideoita työvoimapulaan puuttumiseen. Ehdotetulla siltasopimuksella lisätään yhteistyötä valtion ja alueiden välille työvoimakapeikkojen purkamiseen, kertoo ministeri Lintilä.

Lisäpanoksia kansainvälistymiseen ja innovaatiopolitiikkaan

Lisäpanostuksia kohdistetaan kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiopolitiikan tukemiseen. Innovaatio ja kansainvälistymispalveluissa edetään kohti yhden luukun palveluita, kun Tekes ja Finpro yhdistetään uudeksi Business Finland -nimiseksi toimijaksi. Business Finland kokoaa jatkossa saman katon alle kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Business Finlandin avustusvaltuudeksi ehdotetaan vajaat 271 miljoonaa euroa, joka on 30 miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Business Finlandin lainavaltuudet nousevat 10 miljoonalla ollen yhteensä 157 miljoonaa euroa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n perusrahoitusta lisätään 2 miljoonalla eurolla, jonka avulla vahvistetaan erityisesti pk-yritysten ja kasvavien vientialojen kilpailukykyä ja osaamista.

Hallitus päätti edistää yritysten omistajanvaihdoksia osana yrittäjyyspakettia osoittamalla hanketoimintaan 400 000 euron vuonna 2018. Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla on keskeinen rooli työpaikkojen ja verotulojen varmistamisessa.

– Kaikki nämä toimet tähtäävät samaan asiaan: siihen, että hyvinvoivat ja kasvavat yritykset saavat osaavaa työvoimaa, työllistävät enemmän ja hyödyntävät myös kansainvälistymiseen ja innovaatioihin liittyvät mahdollisuudet, kertoo ministeri Lintilä.

Lisätiedot:
Elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250

 
Sivun alkuun