Hyppää sisältöön

Business Finland inleder sin verksamhet den 1 januari 2018

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2017 14.28
Pressmeddelande

Republikens President stadfäste den 28 december 2017 en lag om Business Finland. Lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

I och med lagen blir Tekes Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Finpro Oy Business Finland Ab. Nya Business Finland har cirka 600 anställda, nästan 40 verksamhetsställen utomlands och verksamhet i 15 regioner i Finland.

Nya Business Finland effektiviserar företagsserviceverksamheten. I fortsättningen får företag alla tjänster för internationalisering, innovationsfinansiering, internationella investeringar och turism på ett ställe.

−En och samma aktör beaktar bättre hela livscykeln för företag inbegripet förnyelse, tillväxt och internationalisering samt undanröjer överlappningar. Målet har varit en sammanhängande servicekedja som inte brister i något skede, allt från utvecklingen av tjänster och affärsmodeller till lanseringen på marknaden, säger näringsminister Mika Lintilä.

Finansieringsverket och bolaget bildar en funktionell helhet som leds gemensamt och som består av en statlig myndighet (finansieringsverket) och ett bolag som ansvarar för kundfunktionerna (Business Finland Ab). Arbets- och näringsministeriet har hand om resultatstyrningen av finansieringsverket och ställer strategiska resultatmål och resurser för helheten Business Finland. Bolaget är verksamt under finansieringsverkets ägarstyrning och bolagets verksamhet baserar sig huvudsakligen på ett serviceavtal mellan finansieringsverket och bolaget.

Nya Business Finland stöder regeringens mål att förtydliga och förenkla systemet med företagstjänster, internationalisera innovationssystemet, fördubbla SMF-företagens export fram till år 2020 samt att stödja de lanskapsvisa tillväxttjänsterna genom att vara en stark riksomfattande aktör som främjar företags tillväxt och internationalisering. Sammanslagningen syftar också till att rikta personalresurser till kontaktytan med kunderna och till utrikesfunktionerna.

Statsrådets beslut

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Mikko Huuskonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 63732

 
Sivun alkuun