Hyppää sisältöön

Kursen i artificiell intelligens Elements of AI kommer även i fortsättningen att öka européernas kunskaper i artificiell intelligens

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2022 10.14
Pressmeddelande
Elements of AI -logo

Elements of AI, som lanserades under Finlands EU-ordförandeskap, är den första utbildning som lanseras i hela Europa och en viktig satsning på kunskaper i artificiell intelligens i hela Europa. Kursen har publicerats på EU:s alla officiella språk. Utbildningen som inletts med arbets- och näringsministeriets finansiering fortsätter att öka européernas kunskaper i artificiell intelligens även i framtiden i form av ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Reaktor.

Som en del av sitt EU-ordförandeskap donerade Finland 2019 en kurs i artificiell intelligens, Elements of AI, till alla européer. Europeiska kommissionen översatte kursen till EU:s officiella språk och den har lanserats i EU-länderna i samarbete med lokala partner. Enligt den preliminära planen skulle kursen ha varit fritt tillgänglig för européer 2020–2021. Reaktor och Helsingfors universitet har beslutat att fortsätta erbjuda kursen för européerna också efter 2021.

Det uppställda målet för kursen var att utbilda en procent av EU-medborgarna i grunderna i artificiell intelligens och därmed stärka den digitala kompetensen i hela EU. Coronapandemin fördröjde lanseringen av kursen i många länder. Samtidigt har pandemin också betonat betydelsen av digitala färdigheter i vardagen för både vanliga människor och olika branscher. 

”Digitaliseringen och de snabba förändringarna i arbetslivet kräver kontinuerligt lärande av oss alla. Kursen Elements of AI är ett utmärkt exempel på olika alternativ för kontinuerligt lärande. Jag är stolt över att Finland som en del av sitt EU-ordförandeskap donerade kursen till hela Europa”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

”Artificiell intelligens är en av de viktigaste teknikerna som möjliggör hållbar tillväxt och konkurrenskraft i EU. Det är viktigt att Finland och Europa fortsätter att vara ledande inom digital och teknisk utveckling och kursen Elements of AI för sin del säkerställer att detta mål uppnås. Arbetet med temat fortsätter vid arbets- och näringsministeriet till exempel inom programmet Artificiell intelligens 4.0 som syftar till att stärka digitaliseringen av i synnerhet finländska små och medelstora företag”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Kursen har stärkt uppfattningen om Finland som föregångare inom utbildning, jämställdhet och teknik

Antalet deltagare i kursen har varierat från land till land. I Finland har över två procent av befolkningen redan genomgått kursen. Näst mest kurser har man avlagt i Kroatien, där målet på en procent närmar sig med god fart. Kursen har fått mycket positiv feedback över hela Europa och har bland annat beskrivits som lärorik och tillgänglig.

I hela Europa är intresset för kursen mycket jämnt fördelat mellan könen. Även åldersfördelningen har varit omfattande: hittills har flest unga vuxna deltagit i kursen, men artificiell intelligens intresserar också äldre människor eftersom nästan 12 procent av kursdeltagarna är över 65 år gamla.

”En stor del av användarna söker de färdigheter som behövs i arbetslivet på kursen. Vi ökar inte bara kunskaperna i AI utan också inlärningsfärdigheterna – vad är ett lämpligare mål för en inlärningsinnovation som utgår från Finland än att stödja kontinuerligt lärande överallt i världen”, berättar professor Teemu Roos som har utvecklat kursen.

Kursen lanserades i flera länder i samarbete med Finlands ambassader och lokala partner.

”Kursen Elements of AI har fått positiv uppmärksamhet runt om i Europa. Samtidigt har den stärkt bilden av Finland som ett föregångarland inom utbildning, jämställdhet och teknik”, säger utrikesministeriets kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa.

Elements of AI utvidgas och fortsätter att utvecklas

Utbildningarna fortsätter under ledning av Reaktor och Helsingfors universitet. För varje landversion har man sökt lokala partner och nu vill man utvidga utbildningen till att omfatta även fler länder, till exempel till olika läroanstalter. 

"Vi har haft glädjen att vara med och föra ut finländsk kompetens i världen även i ett sådant sammanhang. När vi förenar de europeiska universiteten och andra aktörer till en del av lösningen på utmaningen med lärandet, kan vi tillsammans säkerställa både finländarnas och européernas framtidsfärdigheter", fortsätter rektorn för Helsingfors universitet Sari Lindblom

”Lanseringen av kursen är bara det första steget på vägen mot målet om en procent. Vi tänker fortsätta det nära samarbetet med vårt omfattande nätverk i Europa och utmana nya branscher och organisationer att delta i vår utmaning för artificiell intelligens. Jag vill också tacka Finlands beskickningar som har gjort ett värdefullt arbete för att göra partnernätverket och kursen kända”, säger Ville Valtonen från Reaktor Education.

Ytterligare information:
Mika Niemelä, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2135
Leila Vilhunen, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7120
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7372
Ville Cantell, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 029 535 1847
Ville Valtonen, Managing Director, Reaktor Education, tfn 050 323 7203
Sari Lindblom, rektor, Helsingfors universitet, tfn 029 412 2210 (sekreterare)
Teemu Roos, professor, Helsingfors universitet, tfn 044 523 1238

Mika Lintilä Tuula Haatainen
 
Sivun alkuun