Hyppää sisältöön

Näringsminister Kulmuni: På flickdagen riktas blicken mot flickors möjligheter inom teknik

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2019 13.38 | Publicerad på svenska 15.10.2019 kl. 9.39
Pressmeddelande
Katri Kulmuni

Det behövs flickor för att påverka jordklotets framtid och lösa klimatförändringen, säger näringsminister Katri Kulmuni.

På den internationella flickdagen vill näringsminister Katri Kulmuni fästa särskild uppmärksamhet vid att flickors och kvinnors kompetens ofta förblir outnyttjad inom teknik.

Även i Finland är teknikområdet mansdominerat: endast ca en femtedel av arbetstagarna är kvinnor, förhållandet är detsamma bland studerande och forskare.

- I till exempel kampen mot klimatförändringen behöver vi allas kompetens. Därför vill jag främja flickors och kvinnors karriär även inom teknik, säger näringsminister Katri Kulmuni.

– Finland har alla möjligheter att vara den som erbjuder lösningar för klimatförändringen. Vi har utmärkt tekniskt kunnande och redan även lösningar för hur vi kan minska koldioxidutsläpp inom till exempel energiproduktion och energikonsumtion, samt genom att påverka trafik, byggande, industri, jordbruk och avfallshantering.

– Jag är verkligen glad över de gärningar som olika läroanstalter och aktörer redan har gjort för att locka flickor till teknikområdet. Dagens forum Women in Tech är ett strålande exempel på detta, säger Kulmuni.

– Jag vill för egen del stödja åtgärder som bidrar till att flickor och kvinnor utbildar sig och skapar karriär inom teknik och tillsammans fundera över metoder för att inspirera och uppmuntra så att allas förmåga ska kunna utnyttjas för att lösa gemensamma utmaningar.

Internationella flickdagen den 11 october påminner om den diskriminering som flickor möter överallt i världen på grund av sin ålder och sitt kön. Den är samtidigt en högtidsdag som lyfter fram flickors styrka och möjligheter. Temat för årets flickdag är klimatförändringen. Barnrättsorganisationen Plan påminner att klimatförändringen inverkar allvarligt på flickor särskilt i tillväxtländer. Samtidigt har flickorna en nyckelroll när vi söker lösningar för att anpassa oss till klimatförändringen och bromsa den.

Ytterligare upplysningar:
Eeva Kärkkäinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7247

 
Sivun alkuun