Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Turnén ”Livskraft från regionerna” utmanar regionerna att reflektera över sina egna styrkor – Österbotten står på tur den 24 september

Arbets- och näringsministeriet
17.9.2018 10.13
Pressmeddelande

I höst diskuterar arbets- och näringsministeriet regionalpolitik i hela landet.

I augusti inledde näringsminister Mika Lintilä en landskapsturné. Under ministerns dagslånga besök i landskapen ligger fokus på den aktuella regionens styrkor och framtidsutsikter.

Minister Lintiläs turné ”Livskraft från regionerna” kommer till Österbotten den 24 september 2018

Under dagens lopp besöker ministern Kyrö Distillery Company i Storkyro och Fenergy Oy i Laihela och bekantar sig med livskraftsfaktorerna i Österbotten. Besöket avslutas i Alkio-huset i Laihela kl. 17.30–18.30 med ett evenemang som är öppet för allmänheten.

Vid evenemanget ordnas en paneldiskussion. Paneldeltagare är utöver näringsminister Mika Lintilä landskapsdirektören Kaj Suomela från Österbottens förbund, destilleridirektören Miko Heinilä från Kyrö Distillery, direktören för forskningsplattformen InnoLab vid Vasa universitet Mari K. Niemi, studerande Valtteri Hakala från gymnasiet i Laihela samt verkställande direktören Sture Udd från Bock’s Corner. Diskussionen leds av Pohjalainens chefredaktör Toni Viljanmaa.

Efter paneldiskussionen har publiken möjlighet att ställa frågor till ministern.

Information om evenemanget finns också på arbets- och näringsministeriets Facebooksida.

Diskussion om regionalpolitikens framtid har inletts

Ny regionalpolitik diskuterades på Gamla studenthuset, när resultaten av en enkätundersökning från forskningsinstitutet e2 och en pamflett om riktlinjer för den framtida regionalpolitiken som skrivits tillsammans med en expertgrupp offentliggjordes måndagen den 10 september under ledning av näringsminister Mika Lintilä.

Material från evenemanget finns på arbets- och näringsministeriet webbplats 

Vid evenemanget poängterade ministern vikten av att regionalpolitiken uppdateras. I flera hänseenden pågår nu en viktig övergångsfas. Landskapsreformen, EU:s nya programperiod, den allt snabbare digitaliseringen och de stora förändringarna i arbetslivet förändrar regionutvecklingen och dess behov.

– Framtidens regionalpolitik är livskraftspolitk. Den väljer inte vinnare eller förlorare, utan den möjliggör framgång. Livskraftspolitiken identifierar också företagens roll som aktörer inom regionutvecklingen. Statsmaktens uppgift är att garantera en gynnsam verksamhetsomgivning, så att arbete och livskraftiga bostadsorter finns i alla delar av landet även i fortsättningen, sade minister Lintilä.

Diskussionen fortsätter när näringsministern besöker landskapen på sin landskapsturné.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250

 
Sivun alkuun