Hyppää sisältöön

ELY-keskuksille ylijohtajia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 14.14
Tiedote

Valtioneuvosto on määrännyt yhdentoista Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö -keskuksen ylijohtajat ajalle 1.1.2020–31.12.2024.

Ylijohtajan tehtävään määrätään yksi ELY-keskuksen vastuualuejohtajista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hän hoitaa tehtävää oman toimensa ohella. 

Valtioneuvosto määrännyt 19.12.2019 seuraavat ylijohtajat:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Soininen Mika
 • Etelä-Savon ELY-keskus: Häkkinen Pekka
 • Hämeen ELY-keskus: Muilu Tommi
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Gunnar Leena
 • Kainuun ELY-keskus: Korhonen Jaana 
 • Lapin ELY-keskus: Ylinampa Jaakko
 • Pohjanmaan ELY-keskus: Saari Timo
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Niiranen Ari 
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Liimatta Jonas 
 • Pohjois-Savon ELY-keskus: Patrikainen Pasi 
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Madekivi Olli 

Ylijohtaja vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta. Keskusten tehtävä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Niitä ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, Väylävirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäasiainministeriö.

Lisätiedot
kehitysjohtaja Outi Ryyppö, TEM, puh. 0295 064 150
neuvotteleva virkamies Marko Laiho, TEM, puh. 0295 064 215

 
Sivun alkuun