Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Överdirektörer till närings-, trafik- och miljöcentralerna

Arbets- och näringsministeriet
19.12.2019 14.14
Pressmeddelande

Statsrådet har utsett elva överdirektörer för närings-, trafik- och miljöcentralerna för tiden 1.1.2020–31.12.2024.

Till uppgiften som överdirektör för en närings-, trafik- och miljöcentral utnämns någon av närings-, trafik- och miljöcentralens ansvarsområdesdirektörer för högst fem år i sänder. Överdirektören sköter uppgiften vid sidan av sin egen befattning. 

Statsrådet har den 19 december 2019 utsett följande överdirektörer:

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: Soininen Mika
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax: Häkkinen Pekka
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland: Muilu Tommi
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland: Gunnar Leena
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland: Korhonen Jaana 
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland: Ylinampa Jaakko
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten: Saari Timo
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen: Niiranen Ari 
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten: Liimatta Jonas 
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax: Patrikainen Pasi 
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland: Madekivi Olli 

Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås. Centralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. De styrs förutom av arbets- och näringsministeriet av miljöministeriet, Trafikledsverket, jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, undervisnings- och kulturministeriet och inrikesministeriet.

Ytterligare upplysningar
Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215

 
Sivun alkuun